1 lipca 2020

SSWiN

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Są to elektroniczne systemy służące sygnalizacji zagrożenia chronionego mienia i osób, wykorzystywane do realizacji ochrony stref wewnętrznych, zewnętrznych oraz peryferyjnych.

Konfiguracja systemu

Konfiguracja realizowana jest indywidualnie dla każdego Klienta w oparciu o analizę zagrożeń i wartość chronionego mienia z wykorzystaniem urządzeń posiadających aktualne atesty i certyfikaty jakości, a także uwzględniających możliwości finansowe Klienta.

Naszym Klientom proponujemy urządzenia produkcji firm takich jak: SATEL, DSC, JABLOTRON, SIEMENS, TEXACOM, VIDICON, ARITECH, PULSAR, CROW, VISONIC, OPTEX, KABE, ROGER i inne.

Wsparcie techniczne

Prowadzimy zdalny komputerowy nadzór techniczny nad serwisowanymi przez nas systemami sygnalizacji włamania i napadu.

Dzięki posiadanemu sprzętowi i oprogramowaniu dokonujemy diagnostyki systemów lub zmian w konfiguracji bez konieczności przyjazdu do Klienta co znacznie obniża koszty.

Monitoring i powiadamianie

Na życzenie naszych klientów podłączamy systemy alarmowe do dowolnie wybranych przez nich stacji monitorowania alarmów, skąd wysyłane są profesjonalne grupy interwencyjne w celu sprawdzenia przyczyny zaistniałego alarmu w obiekcie klienta.

Dokonujemy podłączeń central alarmowych do monitoringu realizowanego drogą telefoniczną komutowaną, drogą komórkową GSM, drogą radiową oraz przy wykorzystaniu sieci komputerowych.

Ze względu na budowę i wykorzystywane sensory możemy podzielić je na: wielodetektorowe, optyczne, ciepła, a także czujki specjalne w tym (czujki liniowe dymu, czujki płomienia, czujki zasysające, czujki do kanałów wentylacyjnych). 

Dodatkowo lub alternatywnie do monitoringu system alarmowy można skonfigurować tak by powiadamiał użytkownika słownie (syntezer mowy), przy wykorzystaniu SMS-ów, a dla bardziej wymagających klientów istnieje możliwość instalacji i konfiguracji programów nadzorczych wykorzystujących wizualizacje zainstalowanego systemu alarmowego.