1 lipca 2020

SSP

System Sygnalizacji Pożaru

Jest to zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.

Centrala sygnalizacji pożarowej

Centrala sygnalizacji pożarowej jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy pracujące w konwencjonalnym bądź adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pożarów. Centrala koordynuje pracę urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Czujki pożarowe oraz urządzenia peryferyjne

Stosowane w systemach oferowanych przez naszą firmę czujki dobierane są tak by w jak najlepszy sposób zabezpieczyć obiekt i mienie w nim przechowywane.

Ze względu na budowę i wykorzystywane sensory możemy podzielić je na: wielodetektorowe, optyczne, ciepła, a także czujki specjalne w tym czujki liniowe dymu, czujki płomienia, czujki zasysające, czujki do kanałów wentylacyjnych. 

W systemach pożarowych występują również urządzenia peryferyjne: ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły we-wy, urządzenia alarmowe, wskaźniki alarmowe. 

Konfiguracja systemu

Wybór należy do Państwa – mogą to być urządzenia produkcji polskiej firmy POLON-ALFA, niemieckiej SIEMENS lub dowolnej wybranej przez inwestora – wszystkie instalacje wykonujemy zgodnie z obowiązującymi w oparciu o bardzo obszerną na rynku ofertę urządzeń posiadających stosowne certyfikaty CNBOP.