2 lipca 2020

Uprawnienia

Podstawą naszej działalności jest koncesja nr L-0546/00 w zakresie usług ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego wydana przez MSWiA Warszawa.

Na przestrzeni wieloletniej pracy w branży technicznej ochrony mienia zgromadziliśmy szereg niezbędnych uprawnień i certyfikatów.

Posiadamy między innymi:

  • Dyplom rzeczoznawcy
  • Autoryzację projektowania, instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych
  • Certyfikaty autoryzowanego instalatora producentów systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWN), sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji dozorowej (CCTV),
  • Uprawnienia do projektowania, nadzorowania i wykonywania sieci strukturalnych.

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników posiadających dużą wiedzę techniczną udokumentowaną legitymacją kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.

Właściciel firmy jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ALPREX posiada ponadto ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.